weird in Turkish

Pronunciation
s. tuhaf, acayip, anlaşılmaz, esrarengiz, kader ile ilgili

Example Sentences

Nicholas had a weird dream last night.
Nicholas dün gece tuhaf bir rüya gördü.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nicholas thinks Mary is a little weird.
Nicholas Mary'nin biraz tuhaf olduğunu düşünüyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The weird thing was that Soft Cell was supposed to have come and gone before I started the album.
Marc Almond
Tuhaf şey, ben albüme başlamadan önce Soft Cell in gelip ve gittiğinin sanılmasıydı.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She charges you? Well, that's weird.
Ücret mi alıyor? İlginç.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I still can't believe she tore down my posters but sometimes she does get so weird and angry. Please help her be a happier person.because she's so smart and sensitive and I love her so much.
Posterlerimi yırttığına hala inanamıyorum ama bazen çok tuhaflaşıyor ve öfkeleniyor. lütfen daha mutlu bir insan olması için ona yardım et. Çünkü çok akıllı ve duyarlı ve onu çok seviyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I didn't get much sleep. Anyway I was feeling kind of weird last night. I'm fine now.
Pek uyumadım. Her neyse dün gece kendini biraz garip hissediyordum ama şimdi iyiyim.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I didn't get much sleep and maybe this was a bad idea anyway. I was feeling kind of weird last night.
Fazla uyumadım, ayrıca belki ne olursa olsun bu kötü bir fikir. Geçen gece biraz garip hissediyordum.
pronunciation pronunciation pronunciation err
l'm having trouble finishing my thesis and l'm having trouble sleeping. When l do sleep, l'm having these weird dreams.
Tezimi bitirmekte zorluk çekiyorum ve uyumakta da zorluk çekiyorum. Uyuduğum zaman bile, o garip rüyaları görüyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation err
- I started panicking.. ...thinking. Is that weird?
- I am redefining "weird" on an hourly basis.
- What's he doing?
- I don't know. He's talking with some guy.
- Düşünüp... paniklemeye başladım. Bu garip mi?
- Garip kelimesinin tanımını saat başı ydeğiştiriyorum.
- Ne yapıyor?
- Bilmiyorum. Adamın tekiyle konuşuyor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As you see, in Spain they eat very different things…and very weird ones if you’re from abroad!
Gördüğünüz gibi, İspanya’da çok farklı yiyecekler yeniyor. Şayet yurtdışından geliyorsanız çok değişik yemekler!
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

uncanny: supernatural, awesome, ghostly, strange, eerie

dictionary extension
© dictionarist.com