habit in Ukrainian

Pronunciation
n. звичка, звичай, характер, звик, мода, навичка, норов
v. одягати, населяти

Example Sentences

You must get rid of such a habit.
Ти повинен позбавитися такої звички.
pronunciation pronunciation err
John is in the habit of staying up until midnight.
Джон має звичку лягати до опівночі.
pronunciation pronunciation err
I will cure him of the bad habit.
Я вилікую його від поганої звички.
pronunciation pronunciation err
He could not get out of the bad habit.
Він не міг позбавитися поганої звички.
pronunciation pronunciation err
He is in the habit of eating only two meals a day.
У нього є звичка їсти лише двічі на добу.
pronunciation pronunciation err
He is in the habit of reading a paper while taking a meal.
У нього є звичка читати газету під час їжі.
pronunciation pronunciation err
She has a bad habit of talking a long time on the phone.
Вона мала погану звичку довго розмовляти по телефону.
pronunciation pronunciation err
The police in Warsaw got the habit of searching people in the streets.
У Варшаві поліція понадилася трясти людей на вулицях.
pronunciation pronunciation err
© dictionarist.com