order in Ukrainian

Pronunciation
n. порядок, послідовність, розташування, розміщення, заведений порядок, справність, добрий стан, лад, добрий фізичний стан, регламент, процедура: правила процедури, порядок ведення, суспільний лад, устрій, наказ, розпорядження, інструкція, дозвіл, перепустка, ордер, вексель, чек, замовлення, порція, ранг, чин, звання, орден, відзнака
n. рицарський орден, релігійний орден, товариство, організація приватних осіб, група духовних осіб, духовний сан, рід, сорт, властивість, ряд, підклас, веління, спокій, диспозиція, загад, заказ, замова, заявка, команда, переказ, припис, стрій
v. наказувати, розпоряджатися, посилати, відсилати, призначати, приписувати ліки, замовляти, упорядковувати, доводити до ладу, розташовувати, розкладати в певному порядку, висвячувати в духовний сан, визначати, веліти, запорядити, казати, найменувати, наказати

Example Sentences

We have given your order highest priority.
Вашому замовленню присвоєно найвищий рівень пріоритету.
pronunciation pronunciation err
We ordered some new books from England.
Ми замовили деякі нові книжки з Англії.
pronunciation pronunciation err
I do not support the theory that one has to study Latin in order to understand English better.
Я не прихильник теорії, що треба вивчити латинську, щоб краще зрозуміти англійську.
pronunciation pronunciation err
The doctor has ordered the patient to abstain from wine.
Лікар наказав пацієнтові утриматись від уживання вина.
pronunciation pronunciation err
We use words in order to communicate.
Для спілкування ми використовуємо слова.
pronunciation pronunciation err
We shouted in order to warn everyone of the danger.
Він закричав, щоб застерегти всіх від небезпеки.
pronunciation pronunciation err
The clinical records in most hospitals are kept in alphabetical order.
В більшості лікарень клінічні записи зберігаються в алфавітному порядку.
pronunciation pronunciation err
May I take your order?
Чи можу я прийняти ваш заказ?
pronunciation pronunciation err
This is the last order.
Це останній наказ.
pronunciation pronunciation err
Are you ready to order now?
Ви готові робити замовлення зараз?
pronunciation pronunciation err


dictionary extension
© dictionarist.com