towards in Ukrainian

Pronunciation
adv. зглядом, назустріч
prep. до, на, щоб, щодо, під

Example Sentences

The children ran toward the classroom.
Діти побігли до класу.
pronunciation pronunciation err
The Soviet Union took a hostile attitude toward us.
Радянський Союз ставився вороже до нас.
pronunciation pronunciation err
I ran toward the door.
Я побіг у бік дверей.
pronunciation pronunciation err
My attitude towards him changed.
Моє відношення до нього змінилося.
pronunciation pronunciation err
He is very friendly toward me.
Він дуже приязний по відношенню до мене.
pronunciation pronunciation err
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.
pronunciation pronunciation err
Jealousy has big eyes towards everything.
У заздрості на все великі очі.
pronunciation pronunciation err
Tom pointed towards the mountain.
Том показав на гору.
pronunciation pronunciation err
Tom pointed towards the mountain.
Том показав убік гори.
pronunciation pronunciation err
Tom slowly walked towards Mary.
Том повільно підійшов до Мері.
pronunciation pronunciation err© dictionarist.com