brave in Vietnamese

Pronunciation
v. thách đố
a. can đảm, dủng cảm, ăn mặt đẹp

Example Sentences

Tom is a brave person.
Tom là một người can đảm.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom is a brave person.
Tom là một người dũng cảm.
pronunciation pronunciation pronunciation err
© dictionarist.com