care of in Vietnamese

Pronunciation
n. giữ gìn sức khỏe
a. dưới sự chăm nôm săn sóc

Example Sentences

My sister takes care of everything she possesses.
Em gái tôi bảo quản rất tốt mọi thứ mà cô có.
pronunciation pronunciation pronunciation err


© dictionarist.com