English → Turkish - insidious person

Pronunciation
i. sinsi kimse

insidious

Pronunciation
s. sinsi, fırsat kollayan, hain

person

Pronunciation
i. adam, şahıs, kişi, tip, kimse, zat, birey, beden, vücut, karakter [tiy.]
dictionary extension
© dictionarist.com