English → Turkish - life in the raw

i. uygarlıktan uzak yaşam

life

Pronunciation
i. hayat, can, yaşam, ömür, canlı, canlılık

in

Pronunciation
s. içeride, moda, evde, yerinde, iç, gelmiş olan, tutulan, iktidarda olan
zf. içinde
ed. de, da, içinde, içine, halinde, olarak, içeriye, içeri

the

Pronunciation
Belirli durumlarda isimden önce kullanılır: The mail hasn´t come yet. Posta henüz gelmedi. Where´s the school? Okul nerede? Which of you´s the boss? Hanginiz patron? The more I get to know them the better I like them. Onları tanıdıkça daha çok seviyorum.

raw

Pronunciation
i. hassas nokta, yara, bamteli, açık yara, derisi soyulmuş yer, hammadde
s. çiğ, olmamış, pişmemiş, kavrulmamış, taze, ham, toy, işlenmemiş, saf, deneyimsiz, acemi, açık, derisi soyulmuş, açık saçık, müstehcen, hassas, haksız, soğuk ve rutubetli
dictionary extension
© dictionarist.com