Dutch → English - onweerlegbaar

Pronunciation
adj. irrefutable, unrefutable, unconfutable, unanswerable, impeccable, apodictic

Dutch → French - onweerlegbaar

Pronunciation
1. (bewijs) incontestable; irréfutable 2. (argument) irréfutable; irrécusable; incontestable
3. (waarheid) inattaquable; incontestable
4. (waarheid) irréfutablement; indéniablement; indiscutablement; incontestablement


© dictionarist.com