English → English - preparing

Pronunciation
n. act of making ready, act of putting into the proper condition; act of getting oneself ready

English → Spanish - preparing

Pronunciation
s. preparación; preparamiento; adiestramiento

English → French - preparing

Pronunciation
n. préparation, préparatifs; consolidation

English → German - preparing

Pronunciation
[prepare] v. zubereiten; vorbereiten; fertigmachen; präparieren
n. Vorbereitung; Zubereitung; Ausbildung

English → Indonesian - preparing

Pronunciation
v. mempersiapkan, menyiapkan, membuat, menyediakan, mengolah, mempersediakan

English → Italian - preparing

Pronunciation
s. preparazione

English → Polish - preparing

Pronunciation
v. przygotować, przygotować się, przyrządzać, gotować, przyszykować, ugotować, gotować się, preparować, przysposabiać, uszykować, naszykować, narządzać, opatrywać, urządzić

English → Portuguese - preparing

Pronunciation
s. preparação, ajuste

English → Romanian - preparing

Pronunciation
v. pregăti, prepara, se pregăti, redacta, găti, fabrica, studia, echipa, griji, executa, face

English → Russian - preparing

Pronunciation
с. подготовка

English → Turkish - preparing

Pronunciation
[prepare] f. hazırlamak, düzmek, hazırlık yapmak

English → Greek - preparing

Pronunciation
[prepare] ρήμ. προπαρασκευάζω, προετοιμάζω, παρασκευάζω, ετοιμάζω

English → Arabic - preparing

Pronunciation
استعد, تأهب, حضر, جهز, هيأ, أعد حضر, دبر, ركب

English → Chinese - preparing

Pronunciation
[prepare] (动) 准备; 筹备, 筹划; 使...准备好; 做; 准备, 预备

English → Chinese - preparing

Pronunciation
[prepare] (動) 準備; 籌備, 籌劃; 使...準備好; 做; 準備, 預備

English → Hindi - preparing

Pronunciation
n. उपक्रम

English → Japanese - preparing

Pronunciation
(名) 準備, 用意
(動) 準備する, 用意する; 覚悟する

English → Korean - preparing

Pronunciation
명. 준비상태를 갖추기; 준비하기

English → Vietnamese - preparing

Pronunciation
v. chuẩn bị, làm đồ ăn, soạn văn kiện, sửa soạn, thảo văn kiện, dự bị


© dictionarist.com