English → Turkish - raise the tone of

f. kalitesini yükseltmek, havasını düzeltmek (konuşma vb.)

raise

Pronunciation
f. kabartmak, kaldırmak, artırmak, yükseltmek, dikmek, ayağa kaldırmak, yol açmak, neden olmak, toplamak, yetiştirmek, büyütmek, beslemek, zam yapmak, son vermek, ruh çağırmak, karayı görmek
i. çıkıntı, kabartı, yükselme, artış, zam, yokuş, rampa

the

Pronunciation
Belirli durumlarda isimden önce kullanılır: The mail hasn´t come yet. Posta henüz gelmedi. Where´s the school? Okul nerede? Which of you´s the boss? Hanginiz patron? The more I get to know them the better I like them. Onları tanıdıkça daha çok seviyorum.

tone

Pronunciation
f. hava vermek, tarz vermek, ahenk vermek, tonunu ayarlamak, ayarlamak, uymak, uyuşmak
i. ses, perde, ton, güç, sağlıklı hal, tavır, ruh hali
dictionary extension
© dictionarist.com