SAT in English

n. village, countryside

Example Sentences

Odată cu decesul său, s-a stins cea mai în vârstă familie din acest sat.
With his death, the oldest family in this village died out.
pronunciation pronunciation pronunciation err
De ce nu există nicio menţiuni în această rezoluţie cu privire la masacrul din satul Kravica, un sat creştin, din ziua de Crăciun, în 1993?
Why is there no mention in this resolution of the massacre in the village of Kravica, a Christian village, on Christmas Day 1993?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Trăiesc într-un sat mic, unde oamenii se cunosc între ei şi sunt interesaţi de ce se petrece în jurul lor.
I live in a small village, where people know each other and are interested in what is happening around them.
pronunciation pronunciation pronunciation err
- (DE) Doamnă preşedintă, domnule Graefe zu Baringdorf, "mărunţişurile” au însemnat că, în micul meu sat de 450 de locuitori, s-au făcut mari progrese pentru micşorarea decalajului privind serviciile în bandă largă.
- (DE) Madam President, Mr Graefe zu Baringdorf, the 'peanuts' have meant that, in my small village of 450 inhabitants, it has been full steam ahead with work on bridging the broadband gap.
pronunciation pronunciation pronunciation err
O alunecare de teren a șters de pe fața pământului un sat întreg și a ucis sute de persoane.
One mudslide wiped an entire village off the map and killed hundreds.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Am avut nevoie de ajutor internaţional pentru a putea să evacuăm un întreg sat şi să salvăm oamenii şi să îi transportăm în zbor departe de zonă.
International help was needed to enable us to evacuate a whole village and to rescue the people and fly them out.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Membru al Comisiei. - Domnule preşedinte, vin dintr-un sat de mici dimensiuni, de aproximativ 500 de locuitori, care a fost lovit în mod dramatic de inundaţii acum doi ani.
Member of the Commission. - Mr President, I come from a small village, with approximately 500 inhabitants, which was severely hit by floods just two years ago.
pronunciation pronunciation pronunciation err
În timp ce conduceam, şoferul a spus: "alegeţi un sat, orice sat pe care aţi dori să-l vedeţi în următoarea oră”.
As we drove through the countryside the driver said, 'pick a village, pick any village that you like in the next hour'.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I-am arătat un sat, am condus până acolo şi el m-a dus la cimitir.
I pointed to a village, we drove into the village and he drove me to the graveyard.
pronunciation pronunciation pronunciation err
În acest context, aș dori să menționez cu mândrie și Fundația Orhei din Bunschoten-Spakenburg, un sat care abordează astfel de aspecte cu multă energie.
In this context I would also like to mention with pride the Orhei Foundation in Bunschoten-Spakenburg, a village which tackles such things with great vigour.
pronunciation pronunciation pronunciation err

dictionary extension
© dictionarist.com