beat in Romanian

Pronunciation
n. bătaie, batere a măsurii {muz.}, caier, lovitură, măsură {muz.}, patrulare, rit, timp
v. bate, lovi, pulsa, funcţiona, da, face ceva fără rost, doborî, suna, scutura, frământa, bate măsura {muz.}, bătători, întrece, învinge, depăşi, ticăi, izbi: se izbi, bate metalul, stropşi

beat in English

a. drunk, drunken, boozy, intoxicated, tipsy, groggy, befuddled, elevated, inebriate, sottish
id. drink: in drink, wine: in wine, cup: in one's cups, fuddle: on the fuddle

Example Sentences

Sunt puţin beat.
I am a bit drunk.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom e de obicei deja beat la ora asta din zi.
Tom is usually drunk by this time of day.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom era beat mangă ultima oară când l-am văzut.
Tom was as drunk as a skunk that last time I saw him.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Synonyms

1. rhythm: throb, pulsation, cadence, vibration, tick, measure
2. tired: weary, bushed, worn out, fatigued
3. blow: strike, stroke, hit, thump, punch
4. patrol: post, walk, precinct
5. strike: hit, batter, punch, cudgel, knock, pound, buffet
6. conquer: defeat, vanquish, rout, trounce, win, outdo, surpass
7. forge: break, hammer, stamp, pound
8. pulsate: palpitate, pound, throb, thump, vibrate, flutter

dictionary extension
© dictionarist.com