apoderar in German

Pronunciation
v. bevollmächtigen, beauftragen

Synonyms

delegar: comisionar, encargar© dictionarist.com