English → Turkish - the great divide

Pronunciation
i. ölüm

the

Pronunciation
Belirli durumlarda isimden önce kullanılır: The mail hasn´t come yet. Posta henüz gelmedi. Where´s the school? Okul nerede? Which of you´s the boss? Hanginiz patron? The more I get to know them the better I like them. Onları tanıdıkça daha çok seviyorum.

great

Pronunciation
s. büyük, önemli, ulu, muazzam, ünlü, hevesli, iyi, çok iyi, mükemmel
ünl. harika
ök. büyük

divide

Pronunciation
f. bölmek, ayırmak, taksim etmek, bölüştürmek, ikiye ayırmak, ayrılmak, bölünmek; paylaşmak; sınıflandırmak; bozuşmak, araları açık olmak
i. yaşam ile ölüm arasındaki çizgi; yağmur sularını ayıran dağ sırası
dictionary extension
© dictionarist.com