English → Turkish - topical colors

Pronunciation
i. yöresel renkler

topical

Pronunciation
i. konulu film
s. yerel, lokal, yöresel, mahalli, güncel, aktüel, konuyla ilgili, konulu

colors

Pronunciation
i. renkliler, bayrak, sancak
dictionary extension
© dictionarist.com